Wszystko co należy wiedzieć o płatnościach cyklicznych
 • 25 Nov 2022
 • 1 Minute to read
 • Contributors
 • Dark
  Light

Wszystko co należy wiedzieć o płatnościach cyklicznych

 • Dark
  Light

Article summary

Funkcja cyklicznych płatności przy źródle ręcznym wprowadzania opłat umożliwia ustawienie automatycznego dodawania nowych opłat w wybranej częstotliwości u Twoich dostawców.

Możesz na kilka sposobów ustawić cykliczność opłat, rodzaj kwoty, datę najbliższej płatności lub cykl rozliczeniowy. 

Jak dodać nowego dostawcę ze źródłem ręcznym?

 1. Przejdź do zakładki Dostawcy
 2. Wybierz z listy, albo wpisz ręcznie dostawcę, którego płatność chcesz dodać (przykładowo: nazwa spółdzielni, czy Urzędu Gminy)
 3. Wybierz źródło "Dodawanie opłat ręcznie"

 

 

4. Uzupełnij szczegóły płatności cyklicznych. Płatności będą pojawiały się automatycznie zgodnie z zapisanymi danymi

 

 

Uwaga: W przypadku dodawania dostawców ręcznie konieczna jest weryfikacja Dostawcy, aby możliwe było dokonywanie płatności za pośrednictwem kart płatniczych. Jak to zrobić?

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości, czekamy na Ciebie na czacie w aplikacji i na kontakt@payappka.pl 😊


Was this article helpful?