Odblokowanie płatności kartą przez weryfikację dostawcy
 • 25 Nov 2022
 • 1 Minute to read
 • Contributors
 • Dark
  Light

Odblokowanie płatności kartą przez weryfikację dostawcy

 • Dark
  Light

Article Summary

Uwaga: dostawcy dodani za pośrednictwem "Połączenia z systemem dostawcy (eBOK)" lub "Połączenia ze skrzynką e-mail" nie wymagają weryfikacji, są domyślnie zweryfikowani! 

Dlaczego weryfikujemy dostawców?

Weryfikacja dostawców dla, których opłaty dodawane są ręcznie lub są przesyłane na dedykowaną skrzynkę pocztową w PayAppce jest wymagana, m.in ze względu na wymogi organizacji płatniczych (Visa i Mastercard) oraz wymogi Ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników.

Co zyskam dzięki zweryfikowaniu dostawcy?

Opłaty na rzecz dostawcy, który został zweryfikowany, mogą być dokonywane za pośrednictwem kart płatniczych. Dodatkowo po zweryfikowaniu dostawcy możliwa jest opcja skorzystania z płatności Twisto.

Czy wszyscy dostawcy wymagają weryfikacji?

Nie! Wystarczy, ze dodasz dostawcę za pośrednictwem "Połączenia z systemem dostawcy (eBOK)" lub "Połączenia ze skrzynką e-mail". Dostawcy dodani za pośrednictwem tych źródeł nie wymagają weryfikacji. 

Weryfikacji wymagają dostawcy, dla których Opłaty są dodawane ręcznie oraz przesyłane na dedykowaną skrzynkę email. 

Czy każdego dostawcę mogę zweryfikować?

Są dostawcy, którzy w związku z wymogami wymienionymi na początku artykułu, nie mogą zostać zweryfikowani. Zgodnie z Regulamin platformy PayAppka, z płatności kartą wykluczone są spłaty kart kredytowych, kredytów oraz pożyczek, należności z giełd kryptowalut, płatności na rzecz pośredników wymiany walut, płatności z tytułu gier hazardowych, płatności między osobami fizycznymi oraz inne należności niewskazane wprost w Regulaminie

Jak poznać czy mój dostawca jest już zweryfikowany?

Po dodaniu do koszyka opłaty od zweryfikowanego dostawcy, płatność kartą będzie dostępna.

Jak mogę zweryfikować mojego dostawcę?

Aby zweryfikować dostawcę z fakturami dodawanymi ręcznie, wystarczy skontaktować się z obsługą klienta na czacie lub na kontakt@payappka.pll. Użytkownik jest proszony o wysłanie dokumentu zawierającego:

 • Nazwę odbiorcy
 • Numer rachunku bankowego do wpłat
 • Opis usługi świadczonej przez dostawcę.

Aby dostawca został zweryfikowany pomyślnie, przesyłany dokument nie musi być koniecznie fakturą VAT. Mogą być to pokwitowania, czy też potwierdzenia wystawiane przez np. Spółdzielnię Mieszkaniową lub dostawcę internetu.

W przypadku dostawców dla których faktury są przesyłane na dedykowaną skrzynkę mailową, wystarczy przesłać dokument na adres dedykowanej skrzynki i skontaktować się z obsługą klienta.

Czas weryfikacji to najczęściej kilka godzin. Zazwyczaj dostawcę udaje się zatwierdzić w ciągu jednego dnia roboczego

Czy jest coś, co muszę zrobić przed weryfikacją?

Zanim weryfikacja dostawcy będzie możliwa, upewnij się, że na ekranie Dostawcy wyświetla się dostawca, którego chcesz zweryfikować. Jeśli tak nie jest, należy dodać nowego dostawcę. W przypadku dostawców dla których faktury są dodawane ręcznie sprawdź również czy po przejściu do Edycji dostawcy zapisany jest numer rachunku bankowego.
Więcej o dodawaniu dostawcy dowiesz się z artykułu Jak dodać dostawcę?.


Was this article helpful?