Najczęstsze powody odrzucenia płatności kartą – dlaczego tak mogło się stać
  • 24 Nov 2022
  • 1 Minute to read
  • Contributors
  • Dark
    Light

Najczęstsze powody odrzucenia płatności kartą – dlaczego tak mogło się stać

  • Dark
    Light

Article summary

Płatność kartą może nie dojść do skutku z różnych przyczyn. Najczęściej może to być jeden z wymienionych powodów. 

1. Brak środków na koncie 

Do odmowy realizacji transakcji kartą dochodzi, gdy na rachunku znajduje się niewystarczająca ilość środków do zapłaty. Do odmowy realizacji transakcji w przypadku kart kredytowych dochodzi wtedy, gdy doszło do wyczerpania limitu kredytowego.

W pierwszym momencie należy sprawdzić ilość dostępnych środków na koncie.

2. Limit środków

Drugą przyczyną odrzucenia transakcji może być limit na karcie – dzienny lub miesięczny oraz limity ilościowe określające maksymalną ilość transakcji w danym okresie. 

W tej sytuacji należy zmienić limit w aplikacji mobilnej czy bankowości elektronicznej bez konieczności wizyty w oddziale.

3. Przerwa techniczna lub awaria w banku

Problemy z kartą płatniczą mogą być też spowodowane przez awarie banku oraz  przerwy techniczne. Te drugie są planowane i prowadzone w godzinach nocnych, gdy mała ilość klientów korzysta usług banków. Bank informuje swoich użytkowników między którymi godzinami będzie przeprowadzana konserwacja i kiedy płatność kartami będzie niemożliwa.

4. Blokada karty przez bank

Do braku powodzenie płatności może dojść też wtedy, gdy bank zablokuje kartę, na przykład z powodu utraty jej terminu ważności czy podejrzenia kradzieży.

W takiej sytuacji należy udać się do placówki banku lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta w swoim banku telefonicznie.

 

Jeżeli nadal nie jesteś pewien co zrobić, napisz do nas wiadomość na czacie a z pewnością Ci pomożemy. 


 

 


Was this article helpful?