Kiedy zostanie dodana opłata przekazana na dedykowaną skrzynkę?
  • 24 Nov 2022
  • 1 Minute to read
  • Contributors
  • Dark
    Light

Kiedy zostanie dodana opłata przekazana na dedykowaną skrzynkę?

  • Dark
    Light

Article summary

Dodanie opłat na podstawie faktur przekazywanych na dedykowaną skrzynkę zazwyczaj trwa do kilku minut.
O dodaniu nowej opłaty, użytkownik jest powiadamiany drogą mailową.


Was this article helpful?