Jakie są szczegóły płatności?
 • 24 Nov 2022
 • 1 Minute to read
 • Contributors
 • Dark
  Light

Jakie są szczegóły płatności?

 • Dark
  Light

Article Summary

Czyje dane widnieją w szczegółach przelewu?

 • Nadawcą płatności przychodzącej do dostawcy jest:
  ING Usługi dla Biznesu S.A.
 • Tytuł przelewu jest zgodny z tytułem opłaty, widocznym w PayAppce.
 • Nazwa odbiorcy jest zgodna z nazwą dostawcy, widoczną w PayAppce.

Jaki jest kod MCC podczas płatności kartą?

Kod MCC podczas płatności w PayAppce to 6012. 

Czy płatności są rozliczane jako gotówkowe czy bezgotówkowe?

Płatności dokonywane w PayAppce są rozliczane jako bezgotówkowe.