Jak włączyć automatyczne pobieranie opłat dla Twojego dostawcy?
  • 23 Nov 2022
  • 1 Minute to read
  • Contributors
  • Dark
    Light

Jak włączyć automatyczne pobieranie opłat dla Twojego dostawcy?

  • Dark
    Light

Article Summary

Dla wybranego dostawcy, który oferuje 'Połączenie z systemem dostawcy' możesz zmienić źródło danych na eBOK na 3 sposoby:

1. Przejdź na ekran podsumowania, na górze ekranu pojawi się komunikat o możliwości przejścia na takie połączenie.

2. Wejdź w zakładkę dostawcywybierz swojego dostawcę, skorzystaj z przycisku 'Połącz z systemem dostawcy'.

3. Wejdź w zakładkę DostawcyW prawym górnym rogu kafelka wybranego dostawcy znajdują się 3 kropki – kliknij na nie i wybierz opcję Edytuj.

Następnie kliknij pole 'Jak chcesz dodawać rachunki?' i wybierz 'Połączenie z systemem dostawcy'.

Zawsze w dowolnym momencie dla wszystkich dostawców możesz zmienić źródło z powrotem na 'Przekazywanie faktur na dedykowaną skrzynkę' lub 'Dodawanie opłat ręcznie'. Opcja 'Połączenie ze skrzynką e-mail' jest możliwa tylko dla niektórych dostawców

Mojego dostawcy nie można dodać za pomocą 'Połączenia z systemem dostawcy (eBOK)'. Dlaczego?

Połączenie z systemem dostawcy dla Twojego dostawcy jeszcze nie zostało wprowadzone. Ciągle rozszerzamy ofertę dostawców z którymi można połączyć się za pomocą ich systemu eBOK, zgłoś swój pomysł na nowego dostawcę w zakładce Zgłoś pomysł.