Jak ustawić automatyczne przekazywanie faktur na dedykowaną skrzynkę?
 • 23 Nov 2022
 • 1 Minute to read
 • Contributors
 • Dark
  Light

Jak ustawić automatyczne przekazywanie faktur na dedykowaną skrzynkę?

 • Dark
  Light

Article Summary

Przekierowywanie poczty na dedykowaną skrzynkę.

Przekierowywanie poczty na dedykowany, unikatowy dla każdego użytkownika adres e-mail jest jednym ze sposobów automatycznego dodawania opłat w PayAppce.

Poniżej znajdziesz instrukcje włączania automatycznego przekierowania faktur na Twoją dedykowaną skrzynkę:

Przekierowanie poczty w Poczcie Gmail dla wybranych wiadomości:

Przekazane zostaną tylko odfiltrowane konkretne maile o konkretnych tytułach od konkretnych nadawców ustawionych w filtrach.

Jeśli chcesz przekazywać na inne konto tylko wybrane typy wiadomości, utwórz filtr, by przekazywać dalej wiadomości spełniające Twoje kryteria.

Podczas konfiguracji filtra możesz wybrać, na jaki adres e-mail przekazywać te wiadomości.

Jeśli nie widzisz adresu e-mail, na który możesz przekazywać wiadomości dalej, wykonaj powyższe kroki, aby włączyć przekazywanie.

Skrzynki potwierdzane są po naszej stronie. 

Tworzenie reguł filtrowania e-maili

Filtry w Gmailu umożliwiają zarządzanie e-mailami przychodzącymi, między innymi przez automatyczne oznaczanie ich etykietami, przenoszenie do archiwum, usuwanie, oznaczanie gwiazdką i przekazywanie dalej.

Tworzenie filtra

 1. W polu wyszukiwania u góry strony kliknij strzałkę w dół .
 2. Wpisz kryteria wyszukiwania. Jeśli chcesz się upewnić, że wyszukiwanie zwraca oczekiwane wyniki, zobacz, jakie e-maile zostają wyświetlone po kliknięciu przycisku Szukaj.
 3. W dolnej części okna wyszukiwania kliknij link Utwórz filtr.
 4. Określ sposób działania filtra.
 5. Kliknij Utwórz filtr.

Uwaga: po utworzeniu filtra w celu przekazywania wiadomości filtrowane będą tylko nowe wiadomości. Co więcej, kiedy ktoś odpowie na wysłaną przez Ciebie wiadomość, odpowiedź będzie filtrowana, tylko jeśli spełnia te same kryteria wyszukiwania.

Szczegóły dotyczące konfigurowania filtrów oraz ustawienia przekierowywania wiadomości znajdują się bezpośrednio na stronie operatora domeny Gmail: https://support.google.com/mail/answer/10957?hl=pl

 

 

Przekierowanie poczty w Poczta o2

 1. Zaloguj się na konto pocztowe O2,
 2. Wybierz w górnym prawym rogu w odnośnik „Opcje”,
 3. Przejdź do zakładki „Ogólne”, a następnie wyszukaj opcji „Przekierowanie”,
 4. Włącz opcję „Przekierowanie”,
 5. Podaj adres e-mail Twojej dedykowanej skrzynki.

Przekierowanie poczty w Poczta WP

 1. Zaloguj się na konto pocztowe WP,
 2. Wybierz w górnym menu zakładkę „Opcje”,
 3. Z rozwijanego menu wybierz „Ustawienia konta > Ogólne”,
 4. Przejdź do sekcji „Przekierowanie i automatyczna odpowiedź”,
 5.  Kliknij „Uaktywnij usługę’ przy pozycji „Przekierowanie na adres”
 6.  Podaj adres e-mail Twojej dedykowanej skrzynki.

Przekierowanie poczty w Poczta Onet

 1. Zaloguj się na konto pocztowe Onet.
 2. Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę „Ustawienia poczty”.
 3. Przejdź do zakładki „Przekierowania listów”.
 4. Kliknij „+Dodaj przekierowanie”.
 5. Podaj adres e-mail Twojej dedykowanej skrzynki.

Przekierowanie poczty w Poczta Interia

 1. Zaloguj się na konto pocztowe Interia.
 2. Wysuń panel z opcjami za pomocą ikony użytkownika w górnym prawym rogu
 3. Przejdź do zakładki „Główne ustawienia” i przejdź do sekcji „Przekierowanie”.
 4. Podaj adres e-mail Twojej dedykowanej skrzynki i kliknij „Zapisz".

 

 


Was this article helpful?