Jak przekazywać opłaty do innej osoby?
 • 23 Nov 2022
 • 2 Minutes to read
 • Contributors
 • Dark
  Light

Jak przekazywać opłaty do innej osoby?

 • Dark
  Light

Article summary

Czym jest przekazywanie opłat?

Możesz przekazywać wybrane opłaty do innych osób. Będą one mogły je opłacić w PayAppce na swoim koncie. Informacje na temat ich płatności zobaczysz na liście Twoich opłat oraz otrzymasz drogą mailową. 

Jakie opłaty mogę przekazać?

Przekazywać można opłaty od dostawców dodanych za pomocą eBOK, które nie są jeszcze opłacone i opłaty ze statusem Nieznanym. Obydwie strony mają dostęp do informacji o szczegółach płatności oraz dostają powiadomienia o fakturze. Możliwe jest przekazania pojedynczej opłaty lub całego subkonta/konta.

Jak mogę przekazać opłaty?

Przekazać opłaty możesz na trzy sposoby przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku: 

 1. w menu opłaty na liście opłat lub w jej szczegółach,
 2. w menu subkonta,
 3. w menu dostawcy.

Następnie możesz wpisać adres mailowy osoby, do której przekazujesz opłatę.  

Jak rozpoznam, czy płatność została przekazana?

 • Jeśli przekazujesz pojedynczą opłatę, na liście oraz w szczegółach opłaty widoczna jest ikona wraz z odpowiednią informacją. 
 • Jeśli przekazywane jest całe subkonto lub wszystkie opłaty od dostawcy, wówczas ikona przekazywania będzie widoczna na ekranie dostawców. 

Komu mogę przekazać opłaty?

Możesz przekazać opłaty dowolnie wybranej osobie. Przykładowo faktury do opłacenia można przekazać członkom Twojej rodziny, współpracownikom lub jako właściciel mieszkania, przekazać opłaty do najemcy.

Aby odbiorca mógł opłacić przekazaną płatność, musi posiadać konto w PayAppce. Osoba, której przekazywana jest opłata otrzymuje wiadomość e-mail o płatności do opłacenia ze swojego konta w PayAppce. Przekazujący może przypomnieć odbiorcy o opłaceniu faktury raz dziennie poprzez system. Co istotne, do przekazania opłat nie ma konieczności weryfikacji numeru telefonu na koncie. 

Czy mogę przekazać opłaty do więcej niż jednej osoby?

Oczywiście! Opłaty możesz przekazywać jednocześnie np. do kilku najemców różnych mieszkań. Również jeden użytkownik może przyjmować opłaty od wielu osób np. od swojego wynajmującego i współlokatora.

Czy osoba, której przekazuję opłatę widzi inne płatności od dostawcy?

Jedynie przekazywana opłata jest widoczna na koncie. Druga osoba nie ma dostępu do pełnej historii faktur od danego dostawcy. Jeśli opłata zostanie opłacona w międzyczasie poza platformą - obaj użytkownicy zobaczą stosowną informację w statusie opłaty. Dodatkowo nie ma możliwości opłacenia faktury, jeśli dwóch użytkowników doda fakturę do koszyka lub rozpocznie płatność. 

Jak mogę anulować automatyczne przekazywanie?

Anulowanie przekazywania opłaty dostępne jest na dwa sposoby. W menu dostawcy lub subkonta oraz w menu opłaty możesz anulować przekazywanie. Jeśli automatycznie przekazywane subkonto zostanie usunięte, nowe opłaty nie powstają i przestają być przekazywane.

Istotnym jest, że nie ma możliwości dalej przekazywania już raz przekazanej opłaty. 

Jak dowiem się, że osoba, do której przekazuje opłatę, odebrała ją?

 • Jeśli odbiorca ma już konto w PayAppce, przekazujący w potwierdzeniu przekazania opłat dostaje informację, że zostały one pomyślnie przyjęte.
 • Jeśli odbiorca nie posiada jeszcze konta w PayAppce, użytkownik przekazujący opłatę otrzymuje co 7 dni powiadomienie o nie założonym koncie. Użytkownik przekazujący dostaje powiadomienie e-mail, gdy odbiorca założy konto w PayAppce. Po wycofaniu delegowania, maile nie będą przesyłane.

Ważne informacje:

 • Tylko przekazujący może wykorzystywać kupony na opłaty do danego dostawcy.
 • Użytkownik nie może zmienić adresu e-mail, na który przekazuje opłaty. Możliwe jest anulowanie przekazywania opłat i ustawienie ponownego przekazywania opłat dla innego użytkownika.
 • Mechanizm przekazywania opłat jest podobny do procesu polecania aplikacji. Odbiorca przekazanej opłaty otrzymuje w mailu kod polecający przekazującego, który może podać podczas rejestracji.
 • Autopłatność dla konta/subkonta może być dodana tylko przez jedną z osób, posiadających dostęp do opłaty.
 • Nie można przekazać opłaty od zarchiwizowanego dostawcy. Jednak możliwe jest zarchiwizowanie dostawcy, od którego opłaty są przekazywane. Warto poinformować drugą stronę, że przekazywanie kolejnych opłat zostanie wyłączone.

Was this article helpful?