Jak dodać kartę płatniczą?
  • 24 Nov 2022
  • 1 Minute to read
  • Contributors
  • Dark
    Light

Jak dodać kartę płatniczą?

  • Dark
    Light

Article Summary

Aby dodać kartę płatniczą, wejdź w zakładkę Karty płatnicze, znajdującą się w menu nawigacyjnym aplikacji.

 

Na środku ekranu kliknij przycisk dodaj kartę płatniczą.

W celu weryfikacji karty, zostanie pobrana z niej złotówka, która następnie zostanie zwrócona.

 

 

Uzupełnij dane karty i kliknij przycisk Zapłać

 

Nastąpi przekierowanie do ekranu operatora, który poinformuje Cię o przebiegu procesu dodawania karty.

Następnie kliknij Powrót do sklepu, aby powrócić do PayAppki.

Po powrocie do PayAppki pojawi się komunikat o poprawnym dodaniu karty, a na ekranie zobaczysz dodaną kartę.


Was this article helpful?