Jak dodać etykiety dla dostawców i subkont?
 • 23 Nov 2022
 • 1 Minute to read
 • Contributors
 • Dark
  Light

Jak dodać etykiety dla dostawców i subkont?

 • Dark
  Light

Article summary

Do czego służą etykiety?

Etykiety są szczególnie przydatne kiedy na Twoim koncie znajdują się dostawcy o tej samej nazwie lub do jednego dostawcy jest dodane wiele subkont. Może się tak zdarzyć kiedy na przykład opłacasz rachunki bliskich przez PayAppke. 

Jak dodać etykietę do dostawcy lub subkonta?

 1. Wejdź w zakładkę Dostawcy.
 2. Kliknij trzy kropki na kafelku wybranego dostawcy lub subkonta.
 3. Następnie wybierz "Dodaj etykietę".

4. Wybierz etykietę z listy lub wpisz nową nazwę etykiety.

Oznaczone na fioletowo pole po lewej stronie oznacza, że etykieta jest dodana do dostawcy.

Możesz edytować już zapisane etykiety klikając w ikonę obok ich nazwy.

Pamiętaj, że dodanie etykiety dla dostawcy, skutkuje dodaniem etykiety do wszystkich podlegających subkont. Natomiast dodanie etykiety dla subkonta nie skutkuje dodaniem etykiety do dostawcy.

Czy mogę dodać więcej niż jedną etykietę do dostawcy lub subkonta?

Możesz dodać dowolną liczbę etykiet do dostawcy i maksymalnie trzy etykiety dla każdego subkonta.

Gdzie mogę zobaczyć swoje etykiety?

Etykiety są wyświetlone w szczegółach opłat, przy opłatach w zakładkach Wszystkie opłaty i Bieżące opłaty oraz na wykresach w zakładce Statystki.Was this article helpful?