Jak archiwizować dostawców?
 • 23 Nov 2022
 • 1 Minute to read
 • Contributors
 • Dark
  Light

Jak archiwizować dostawców?

 • Dark
  Light

Article Summary

Jak zarchiwizować dostawcę?

Gdy przestajesz korzystać z usług danego dostawcy, możesz go dezaktywować pozostawiając tym samym dane od dostawcy na Twojej liście opłat i statystyk.

 1. Przejdź do zakładki Dostawcy 
 2. Jeśli posiadasz już skonfigurowanego dostawcę, to w każdej chwili możesz go zarchiwizować. Wystarczy, że na kafelku dostawcy wejdziesz w rozszerzenie i zaznaczysz przycisk "Archiwum".

 

 

Co zyskasz dzięki archiwizacji dostawcy?

 • Nie będziesz dostawać komunikatu o nieprawidłowych danych dostępowych, gdy dostawca odbierze dostęp do eBOKa
 • Możesz porównywać wysokości opłat w danych okresach pomiędzy dostawcami
 • Po przywróceniu dostawcy z archiwum, będzie wywoływana synchronizacja bez konieczności dodawania na nowo danych dostępowych

Czy przy zarchiwizowanym dostawcy z włączoną autopłatnością, środki będą nadal pobierane z mojego konta? 

Nie, autopłatności poprzez PayAppke będą wyłączone dla zarchiwizowanego dostawcy.  

Jak mogę przywrócić dostawcę?

Aby przywrócić zarchiwizowanego dostawcę, należy postępować analogicznie, jak w przypadku jej włączania. Na kafelku dostawcy widnieć będzie przycisk "Przywróć z archiwum"

 

Jak rozpoznać czy dostawca jest już zarchiwizowany?

Po wejściu na ekran dostępu wszystkich Twoich dostawców, prezentowana jest odpowiednia informacja "Dostawca nieaktywny. Opłaty nie są pobierane."

 

 

Czy każdego dostawcę mogę zarchiwizować?

Oczywiście! Ta możliwość jest dostępna dla każdego dostawcy.

Jeśli dostawca zostanie zarchiwizowany, to moje opłaty znikną z konta?

Wszystkie dodane do tej pory opłaty w PayAppce zostają. Po archiwizacji nie będą się pobierały nowe opłaty i nie będą przychodziły komunikaty o błędach. 

W Historii płatności również wszystko pozostanie bez zmian.


Was this article helpful?