Generowanie hasła do konta
 • 21 Nov 2022
 • 1 Minute to read
 • Contributors
 • Dark
  Light

Generowanie hasła do konta

 • Dark
  Light

Article summary

W przypadku utworzenia konta PayAppce za pomocą konta społecznościowego, takiego jak Google, Facebook, albo Apple użytkownicy do logowania mogą używać tylko i wyłącznie danych powiązanych z konkretnym social loginem. Istnieje jednak możliwość, aby wygenerować nowe hasło, które będzie współdziałało z powiązanym z danym serwisem adresem e-mail.


Aby to zrobić należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją...

 1. W panelu logowania zaznacz "Generowanie hasła do konta"

2. Wpisz adres email, powiązany z danym social loginem - ten, którym logujesz się na Google/Facebook/Apple, a następnie podaj otrzymany na skrzynkę kod.

3. Ustaw hasło do konta -> pamiętaj, aby spełniało wszystkie wymogi bezpieczeństwa!

 

4. Operacja została zakończona sukcesem! Od teraz możesz logować się do PayApkki dwoma metodami:

 • poprzez social login: Google/Facebook/Apple,
 • poprzez adres email powiązany z social loginem oraz nowo utworzone hasło.

 

 


Was this article helpful?