Dlaczego nie mogę dokonać płatności kartą?
 • 25 Nov 2022
 • 1 Minute to read
 • Contributors
 • Dark
  Light

Dlaczego nie mogę dokonać płatności kartą?

 • Dark
  Light

Article summary

Uwaga: płatności kartą na rzecz dostawców dodanych za pośrednictwem "Połączenia z systemem dostawcy (eBOK)" lub "Połączenia ze skrzynką e-mail" są domyślnie włączone!

 

Twój dostawca nie został zweryfikowany

Jeśli dla danego dostawcy wybrałeś ręczne dodawanie opłat, żeby płatność kartą płatniczą była możliwa, konieczna jest weryfikacja dostawcy

Dlaczego weryfikujemy dostawców?

Weryfikacja dostawców dodanych ręcznie w serwisie PayAppka jest wymagana, m.in ze względu na wymogi organizacji płatniczych (Visa i Mastercard) oraz wymogi Ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników.

 

Jak mogę zweryfikować mojego dostawcę?

Aby zweryfikować dostawcę, wystarczy skontaktować się z obsługą klienta na czacie lub na kontakt@payappka.pl Użytkownik jest proszony o wysłanie dokumentu zawierającego:

 • Nazwę odbiorcy
 • Numer rachunku bankowego do wpłat
 • Opis usługi świadczonej przez dostawcę.

Aby dostawca został zweryfikowany pomyślnie, przesyłany dokument nie musi być koniecznie fakturą VAT. Mogą być to pokwitowania, czy też potwierdzenia wystawiane przez np. Spółdzielnię Mieszkaniową lub dostawcę internetu.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Jak zweryfikować dostawcę?

Płatność kartą dla danego dostawcy są niezgodne z Regulaminem

Zgodnie z Regulaminem Platformy PayAppka, z płatności kartą wykluczone są spłaty kart kredytowych, kredytów oraz pożyczek, należności z giełd kryptowalut, płatności na rzecz pośredników wymiany walut, płatności z tytułu gier hazardowych, płatności między osobami fizycznymi oraz inne należności niewskazane wprost w Regulaminie


Was this article helpful?