Co oznacza status "Brak informacji"?
  • 24 Nov 2022
  • 1 Minute to read
  • Contributors
  • Dark
    Light

Co oznacza status "Brak informacji"?

  • Dark
    Light

Article Summary

 Po dodaniu dostawcy i wyborze źródła danych dla danego dostawcy jako Połączenie ze skrzynką e-mail wszystkie opłaty od dostawcy automatycznie pobiorą się w ciągu kilku minut. Po tym procesie opłaty zostaną dodane do konta i będą wyświetlane w zakładce Wszystkie Opłaty.
Brak informacji o statusie opłacenia w wiadomości e-mail powoduje, że nie jesteśmy w stanie ustalić, czy rachunek został zapłacony. Dlatego po dodaniu opłat do konta, wyświetlany jest status “Brak informacji”.

Jak najszybciej mogę zmienić status?

Aby szybko pobrać statusy opłacenia, wystarczy zmienić źródło wprowadzania danych na Połączenie z systemem dostawcy (eBOK). Wejdź w zakładkę Dostawcy i kliknij Połącz z systemem dostawcy, a następnie wprowadź wszystkie wymagane dane.
Statusy pobiorą się w ciągu kilku minut! 

Co jeśli Połączenie z systemem dostawcy (eBOK) nie jest dostępne?

Alternatywną opcją jest ręczne ustawienie statusów pobranych opłat. Wystarczy wejść w zakładkę wszystkie opłaty, następnie najechać kursorem na opłatę i korzystając z menu, które wyświetli się po prawej stronie: oznaczyć ją jako opłaconą lub nieopłaconą. 

Po ręcznej zmianie statusu, nadchodzące i zaległe opłaty zostaną przeniesione do zakładki Bieżące Opłaty.