Bezpieczeństwo danych
 • 08 May 2023
 • 1 Minute to read
 • Contributors
 • Dark
  Light

Bezpieczeństwo danych

 • Dark
  Light

Article Summary

Czy korzystanie z PayAppki jest bezpieczne?

Tak! Korzystanie z platformy jest bezpieczne: zarówno pod kątem przechowywania powierzonych danych, jak i procesu płatności.
Do zabezpieczenia platformy wykorzystywane są najbardziej zaawansowane technologie, które mają na celu zapewnić bezpieczeństwo danych w każdej możliwej sytuacji.
Ponadto cała platforma oraz procedury związane z cyberbezpieczeństwem i przechowywaniem danych podlegają regularnym audytom i testom penetracyjnym.

Jak wykorzystywane są dane do logowania do serwisu dostawcy?

Dane, które użytkownik podaje podczas włączania Połączenia z serwisem dostawcy (eBOK), są wykorzystywane jedynie w celu pobrania danych o opłatach od danego dostawcy. Nigdy nie są one wykorzystywane w inny sposób.
Proces zachodzi w pełni automatycznie i nie są podczas niego pobierane żadne inne informacje, niż te przedstawiane w PayAppce.

Jak wykorzystywane są dane do logowania do skrzynki e-mail?

Dane podane przez użytkownika służą jedynie do pobrania informacji o opłatach od obsługiwanych przez nas dostawców. Na żadnym etapie nie są skanowane ani otwierane wiadomości e-mail przysłane z innych adresów, niż adresy służące dostawcom do przesyłania faktur.
Ten proces również odbywa się w pełni automatycznie i nie pozwala na pobieranie danych ze skrzynki e-mail użytkownika innych niż szczegóły opłat. 

Jakie regulacje prawne stoją za bezpieczeństwem danych?

Wszelkie szczegóły prawne dostępne są w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie.
W tym zakresie Administrator opiera się na:

 • klauzulach umownych przyjętych w ramach Unii Europejskiej. Dotyczą one przekazywania danych przez podmiot w granicach UE poza Europejski Obszar Gospodarczy celem zapewnienia zgodności z unijnymi przepisami o ochronie danych;
 • umowie EU-US Privacy Shield (Tarcza Prywatności).

W zakresie nieuregulowanym w Polityce Prywatności, zastosowanie mają przepisy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz wszelkie inne mające zastosowanie akty prawne krajowe i unijne w zakresie ochrony danych osobowych. 

Jak mogę dowiedzieć się więcej na temat zarządzania moimi danymi?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora, a także o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami na adres: kontakt@payappka.pl.

Z Administratorem można się też kontaktować na piśmie na adres korespondencyjny:

BillTech Group sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa

Administrator wyznaczył też inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych i realizacji przysługujących w związku z tym praw. Inspektorem ochrony danych jest pan Łukasz Rdzeń, e-mail: iod@billtech.pl.


Was this article helpful?